وی افزود: در این زمینه باید از تصمیمات خلق الساعه و تصمیماتی که اجازه نمی‌دهد کارخانه‌ها برنامه‌ریزی کنند، جلوگیری شود. همچنین باید نرخ حامل‌های انرژی به موقع اعلام شود تا شرکت‌های تولیدی با مشکلی در برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات مواجه نشوند.

استاندار خوزستان گفت: برخی از صنایع استان به دلیل قطعی برق و مشکلات ناشی از آن، خسارت‌هایی متحمل شده‌اند که براساس قانون قرار است کارگروهی در استان به این مساله رسیدگی کند و براساس ضوابط بتوانیم بخشی از این خسارت‌ها را پرداخت کنیم.

خلیلیان با بیان اینکه زمینه سرمایه‌گذاری در استان فراهم است، عنوان کرد: باید تولید برق در استان از طریق احداث نیروگاه‌های حرارتی توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد. در این زمینه، زمین موردنیاز برای احداث نیروگاه‌ها آماده است و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا در این راستا مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: برخی از صنایع استان نیز در این زمینه ورود کرده‌اند و این آمادگی را دارند تا در بحث تولید برق به استان کمک کنند. سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به حل مشکل تولید برق استان و تامین برق صنایع کمک بسیار خوبی کند.

استاندار خوزستان با اشاره به بحث کمبود گاز در کشور گفت: صنایع استان آمادگی استفاده از مازوت را داشته باشند زیرا این تصمیمی است که در سطح ملی گرفته شده است. خوشبختانه زیرساخت‌های صنایع استان به شکلی است که می‌توانند از مازوت استفاده کنند.

خلیلیان ادامه داد: در صورتی که مشکلی در بحث کمبود گاز به وجود بیاید، باید بحث استفاده ترکیبی از مازوت و گاز مورد توجه قرار بگیرد و صنایع استان نیز حتما باید آمادگی کامل در این زمینه برای استفاده از مازوت را داشته باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون مشکلی برای قطعی گاز صنایع در استان نداشته‌ایم، گفت: با توجه به اینکه مصارف خانگی اولویت دارد، ممکن است گاز صنایع قطع شود و از این رو باید بحث مازوت جدی گرفته شود تا از این شرایط عبور کنیم.