روزنامه نگاری توسعه نیاز جامعه امروزی

مصاحبه ها , مصاحبه های فرهنگی تاریخ انتشار: ۹۸/۰۱/۰۳ دیدگاه‌ها برای روزنامه نگاری توسعه نیاز جامعه امروزی بسته هستند   2790 بازدید

اندازه فونت    
روزنامه نگاری توسعه نیاز جامعه امروزی

یادداشت : احمد امیری

نیاز جامعه به رسانه مانند نیاز افراد به واکسن است رسانه مردم را دربرابر ناملایمات خطا و آزمون مصون می کند.اما گاه این رسانه به جای واکسینه کردن با افزایش دوز باعث ایجاد

بیماری می شود.

لازمه توسعه جامعه امروزی در گرو توسعه رسانه وروزنامه نگاری توسعه است با مطالعه کشور های توسعه یافته به این نتیجه خواهیم رسید کشورهایی که توسعه یافتگی را تجربه

کرده اند که به روزنامه نگاری توسعه روی آورده اند.

روزنامه‌نگاری توسعه در واقع اصطلاحی است که به نقش مطبوعات در فرایند توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در کشورها اشاره می‌کند.

آنچه ما می اندیشیم آینده ما را رقم می زند بر طبق نظریه تزریقی “چاکوتین” که اشاره بر این دارد که رسانه ها تاثیر مستقیم ، فوری و قدرتمندی بر روی مخاطبان دارند. از آنجایی

که اندیشه جامعه در گروه تفکر القایی است که رسانه به آن تزریق می کند.

بنابراین آینده در گرو نوع تفکر القایی رسانه خواه انتقادی و خواه توسعه خواهد بود.

نوع روزنامه نگاری مرسوم در کشور ما که به نوعی روزنامه نگاری انتقادی است بخشی از بار این تفکر را به دوش کشیده است و مخاطبان رسانه را نا خود آگاه به انتقاد وا می دارد.

اکثر سازمان های خبری، اخباری را که پوشش می دهند در دو جبهه انتقاد و تمجید است، که از روزنامه نگاری توسعه بسیار دور است.

روزنامه‌نگاری توسعه به ارزیابی و تفسیر انتقادی از طرح‌ها و اجرای طرح‌ها نمی رسد، بلکه با مقایسه راهکارهای علمی و استفاده از کارشناسان برای رفع نقص ها می کوشد.

روزنامه نگاری توسعه چالش و سردرگمی ایجاد نمی کند بلکه به چالش ها پاسخ می دهد و راهی همواربرای ره گم کردگان است.

روزنامه نگاری توسعه سیاست زده نمی شود بلکه سیاست زاست. سیاستی که کشور ، اجتماع و اقتصاد مردم را به سمت توسعه سوق می دهد.

با نگاهی به گزارش های نشریات و رسانه ها به این نکته خواهیم رسید که پرمخاطب ترین تیتر ها تیتر های انتقادی و زرد است، پرخواننده ترین گزارش ها گزارش های انتقادی –

سیاسی است اما این انتقاد چقدر در تغیر و بهبود معیشت مردم تاثیر گذار است؟

رسانه ها عموما یا به بیان درد می پردازند و آن را نقد می نامند، یا به بیان تمجید مشغولند. در صورتی که رسانه های نوین در قالب روزنامه نگاری توسعه برای بهبود معیشت مردم

جهان می نویسند.

روزنامه نگاری توسعه رویدارمدار نیست که با اتمام یک پروژه به پایان برسد.

روزنامه نگاری توسعه فرایند مدار است و قبل از رویداد یک پروژه، آن را پیش بینی می کند و تمام احتمالات آن را بررسی می کند تا به اتمام برسد. با پایان پروژه این فرایند تمام نمی

شود. چرا که روزنامه نگاری توسعه تحقیقی است که باید رویکرد های فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن پروژه را بررسی کند و مخاطبان را در لایه ای از آبهام قرار ندهد و مخاطبان را

با رسانه خود به لایه های زیرن یک پروژه پیوند بزند.

روزنامه نگاری توسعه راکد و ساکن نیست، پژوهشگر است، به دنبال ضعف ها و نقص ها نیست به دنبال راههای حل نقاط ضعف است.

روزنامه‌نگاری توسعه برمبنای علم و تحقیق استوار است و تاکید بر ارتباطات از «پایین به بالا» دارد. گزارشگری پایین به بالا منجر به انتشار اخباری نظیر عقاید و دیدگاه‌های مردم در

کنار راهکارهای متخصصان و کارشناسان است .

تاکید می کنم نیاز جامعه امروزی ما، روزنامه نگاری انتقادی نیست روزنامه نگاری توسعه است.

 

مطالب مرتبط
رفتن به ابتدای صفحه