سلامت دولت در گرو سلامت رسانه

خبرهای وِیژه , مقالات علمی تاریخ انتشار: ۹۷/۱۲/۱۶ دیدگاه‌ها برای سلامت دولت در گرو سلامت رسانه بسته هستند   2895 بازدید

اندازه فونت    
سلامت دولت در گرو سلامت رسانه

احمد امیری

رسانه ها به عنوان ابزار نظارتی دولت مداران و زمامداران جامعه هستند و رسانه های بومی با توجه به احاطه بیشتری که در شناخت و در جریان بودن عوامل و ریشه های مشکلات

مردمی هستند، توان بیشتری در بررسی مشکلات و پیگیری فعالیت های مسئولین در جهت رفع این مشکلات می باشند.

هر جا که احاطه رسانه ها بیشتر باشد، فرایند فعالیت های دولتی برای مردم شفاف تر و قابل لمس تر می شود. این روند حضور مسمر رسانه در دستگاه های دولتی، فعالیت اعتماد

سازی و امیدواری را در بین مردم افزایش می دهد.

می توانیم از رسانه به عنوان تعبیری از «ذره بین» اطلاق کنیم که فعالیت های ریز  دولت  و حرکت های کوچک دستگاه های اداری را به آنهایی که دورتر هستند نشان می دهد و

شفافیت این فعالیت را به واسطه رسانه و نشریات در گزارش های تحلیلی و تحقیقی نشان می دهد.

رسانه‌ های بومی  بخشی از نظارت مستمر همگانی بر دولت و سازمان‌های دولتی در  نظام‌های مردم سالاری  هستند، که هر اندازه رسانه های بومی  قدرت مند تر و بیشتر

باشند،  سلامت دستگاه های اداری بیشتر و ارتباط مردم با دولت واضح تر و سالم تر می شود.

دولتی که که پشتوانه اش مردم و رسانه باشد قدرت ابقا و تداوم بیشتر ی خواهد داشت و با مقبولیت بیشتری در بین مردم حضور می یابد.

در واقع رسانه همچون ابزاری در راستای رفع قانون گریزی‌ها و رفع فسادهای سیاسی و اقتصادی در یک کشور فعال هستند. اگر این رسانه ها تامین  نباشند و خود دچار مشکلاتی

برای تامین هزینه های رسانه شوند سلامت رسانه ها مخدوش می شود و به واسطه مخدوش شدن سلامت رسانه ها دولت و ادارات آن نیز نظارت و نگاه مردمی را از دست می

دهد و برای  انسان جایزالخطا  امکان اشتباه پیش می آید و یا بیشتر می شود.

یکی از اندیشمندان و نظریه پردازان علم ارتباطات «لاسول» نیز نقش مهم رسانه‌ها را  نظارت بر محیط سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی می‌داند.  اگر چه «دفلور و دنیس» نیز که یکی

دیگر از بزرگان علم ارتیاطات است به نقش‌های رسانه‌ها در نظارت بر دولت از طریق شفاف سازی  تاکید کرده است و  «ویلبر شرام»  بنیانگزار زمینه مطالعات ارتباطات است نیز رسانه

را نگهبان منافع عمومی می‌داند و بر حضور مستمر رسانه ها تاکید شده است.

بنابراین نقش رسانه و روزنامه نگار را در جامعه نادیده نگیریم و همواره برای فراهم نمود بستری جهت فعالیت سالم و سلامت روزنامه نگاران و رسانه ها بکوشیم تا جامعه ای سالم و

فعالیتی شفاف و رسانه ای سلامت داشته باشیم.

در پناه حق

 

مطالب مرتبط
رفتن به ابتدای صفحه