اهمیت نشریات بومی

خبرهای وِیژه تاریخ انتشار: ۹۷/۰۱/۱۶ دیدگاه‌ها برای اهمیت نشریات بومی بسته هستند   2130 بازدید

اندازه فونت    
اهمیت نشریات بومی

یکی ازمهمترین شاخصه های رشد در هر جامعه ای آرامش درونی وهمراهی اکثر صاحبان نفوذ با سازمانها و مسولین ذی ربط میباشد با توجه به اینکه جراید

بومی علارقم نقش شهری و حداکثر استانی خود از طرف مسولین کم تجربه، خرد اهمیت تلقی میشوند و صاحبان سمت بیشترین نگاه خود را به نشریات

ملی وبین المللی معطوف میکنند و غافل از این هستند که در توسعه و.پیش برد کار باید فضای داخلی شهرستان همراه مجریان باشد، نقش جراید بومی که

وظیفه اطلاع رسانی به اهالی منطقه در خصوص دستاوردهای مدیران ونیز همراه کردن جامعه با توسعه است را کم اهمیت تلقی میکنند.


نشریات در رده ملی نقشی بزرگ را در بخش توسعه وامنیت ایجاد مبکنند ودررمقایس کوچکتر که شهرستان. و استان را در برمیگرد به همان میزان ودر اندازه

ای خردتر دارای اهمیت هستند زیرا چناچه جامعه همراه با حرکت های کلان در شهرستان ومنطقه نباشد عدم بهره گیری از نشریات بومی علاوه بر فاجعه

که درخصوص اشتغال اصحاب رسانه بوجود می آورد شاهد تبلیغات منفی وشروع دعوا های لفظی فی مابین خواهیم بود که نتیجه این آورد سرانجامی چون

تضعیف اشتغال رسانه‌ای ندیده شدن دستاورد مدیران و دلسردی افکار عموی شهر ونیز ایجاد بستری با ضریب پایین

امنیت شغلی وسمتی برای مدیران خواهیم بود که این فرایند زنجیر وار در نهایت به تعویض مدیران میانجامد وهیچ چیز برای یک سازمان زیانبار تر از

تغییرمسولان واقف به اوضاع نیست البته نباید فراموش کرد نادیده گرفتن نقش رسانه ها میتواند علاوه بر تعویض دستندارکاران، تخریب سوابق مدیریتی، ضربه

شدیدی را به همراه کند شدن رشد شهر ویا منطقه در حیطه آن مدیر دربر داشته باشد

باشد که نگاه مسولانه، شهرستان ویا مناطق را آباد، اشتغال را پر رونق وسوابق را درخشان نماید.

مطالب مرتبط
رفتن به ابتدای صفحه