رسانه ای یا عایق رسانه ای

مصاحبه ها تاریخ انتشار: ۹۸/۰۷/۱۵ دیدگاه‌ها برای رسانه ای یا عایق رسانه ای بسته هستند   2564 بازدید

اندازه فونت    
رسانه ای یا عایق رسانه ای

هیجان دریافت خبرهای تازه، جماعتی را درقالب خبرنگار در محیطی رسانه ای گرد هم آورده است غافل از اینکه جهانی شدن به سوی رسانه ای شدن گام برداشته

است و این جماعت ناگزیر از آموختن و حرفه ای شدن هستند.

رسانه پل ارتباط مردم و مسئولان است. رسانه باید در معنای واقعی کلمه باشد همچون رسانه های الکتریکی که تمام بار الکتریکی را به دو سمت تبادل می کند تا

تعادل بار های الکتریکی برقرار شود ، در جامعه امروزی مسئولان درد مردم و حرف مردم را از طریق گزارشهای رسانه ای می شنوند و مردم از حرف ها و عملکرد

مسئولان توسط رسانه معتبر با خبر شوند. اغلب مدیران از رسانه به عنوان رکن چهارم نظام یاد می کنند گرچه اعتقادی به این مقوله ندارند و از رسانه به عنوان

تریبونی برای بیان وعده ها استفاده کرده اند.

رسانه لازمه بقای دمکراسی است. کشوری می تواند همواره ادعای دموکراسی کند که رسانه های آن آزادانه بتوانند مسئولان را نقد کنند. رسانه ای می تواند

آزادانه مسئولان را نقد کند که اطلاعات کافی، سواد رسانه ای و استقلال مالی داشته باشند.

اما گاهی این رسانه ها هم نارسانا و عایق می شود دیگر کار رسانه را انجام نمی دهد و همواره با شوک های خبری و خلاف واقع جامعه را در هم می پیچند یا

اینکه نمایش امنیت می گذارد آنهم در برابرخطر برق گرفتگی که زیر کابل هایی عایق پنهان کرده اند .در این نوع عملکرد رسانه، دیگر نمی توان نام رسانه را یدک

بکشد می توان آن را عایق خبر نامید. این اما گاهی ها، گاه بیشتر از بیش می شوند و رسانه فید می شود وخبرنگار فید تر.

امیدوارم روزی رسانه، رسانه باشد شفاف و حقیقت گو.

مطالب مرتبط
رفتن به ابتدای صفحه