آبادان سالن استاندارد جودو ندارد [[مصاحبه های آرشیوی احمد امیری]]

دبیر هیات جودو آبادان با بیان اینکه در این شهرستان یک سالن استاندارد جودو وجود ندارد، گفت: آن‌هایی هم که در حال حاضر در سالن‌های موجود فعالیت می‌کنند، فعالیت‌شان غیرمجاز است. احمد امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: ابعاد تشک استاندارد جودو 14 در 14 است، این …

جستاری کوتاه در باب معنای هنر

آبادان نیوز _ هنر را می توان در سه مفهوم نزدیک به هم اما قابل تفکیک در نظر گرفت: نخستین مفهوم به معنای زیبایی باز می گردد که در این مفهوم جدا از آنکه در چه محیط فرهنگی ای قرار گرفته ایم، رابطۀ زیباشناسانه، رابطه ای است میان جهان بیرونی و حس های انسانی. این در حقیقت معنای ریشه شناسانه واژه …

رفتن به ابتدای صفحه